Azotany w stanie krystalicznym

Chlorki, MCI3, można otrzymać w stanie bezwodnym przepuszczając gazowy chlor nad rozżarzoną mieszaniną odpowiedniego tlenku z węglem, np.: La2C)3 + 3 C A 3 Cl2 = 3 CO + 2La013.

Są to substancje stałe, krystaliczne, rozpływające się w wilgotnym powietrzu i bardzo łatwo rozpuszczalne w wodzie. Z roztworu po zagęszczeniu krystalizują hydraty o następującym składzie: SCCI3 6H2O, YCl3-6H20 i LaCl3 7H20. Podczas ogrzewania tracą one nie tylko wodę, lecz częściowo także i chlorowodór {wskutek hydrolizy). Tworzą się przy tym sole zasadowe, np, ScOCl.

Azotany w stanie krystalicznym zawierają odpowiednio do wyżej podanej kolejności 4, 6 i 6 g-cz. wody na 1 g-cz. soli. Łatwo rozpuszczają się w wodzie i alkoholu. Ogrzewane w stanie stałym, wydzielają .tlenki azotu oraz tlen i przechodzą w sole zasadowe, a ostatecznie w tlenki. Azotan lantanowy tworzy z azotanami litowców sole podwójne o wzorze ogólnym M2La(N03)5 4HaO.

Siarczan skandowy łatwo rozpuszcza się w wodzie. Z roztworu krystalizuje jako sześciohydrat, Sc2(S04)3 6H20. Prażony przechodzi w sole zasadowe, a wreszcie w trójtlenek, Sc203. Z siarczanami metali jedno wartościowych tworzy sole podwójne, nie należące jednak do grupy ałunów. Skład ich wyraża się wzorami: M[Sc(S04)2],

M4[Sc2(S04)5j i M3[Sc(S04)3]. Te ostatnie można uważać za sole zespolonego kwasu siarczanoskandowego, H3[SC(S04)]3. Kwas ten wydziela się w stanie krystalicznym z roztworów siarczanu skandowego w stężonym kwasie siarkowym.

Leave a Reply