Najwyższy chlorek

W literaturze spotyka się też wzmianki o tlenkach jeszcze niższych, które jednak są mało zbadane. Z siarką ren tworzy dwa związki, ReS2 i Re2S7. Pierwszy z nich jest znacznie trwalszy i powstaje przez bezpośrednie łączenie pierwiastków, jako czarne blaszki układu heksagonalnego, nierozpuszczalne ani w kwasach, ani w zasadach.

Read More

Azotek tytanu

Mocne zasady strącają z roztworów soli Ti31′ ciemnobrunatny bezpostaciowy osad wodorotlenku Ti(OH)3. Otrzymano też i tlenek Ti203, redukując Ti02 wodorem około 1000°C (ciemnofiołkowy proszek krystaliczny),

Read More

Cyjanek potasowy

Cyjanek potasowy strąca z roztworów soli kobaitawych osad o składzie CO(CN)2 2H20, nierozpuszczalny w wodzie ani w rozcieńczonych kwasach, z nadmiarem cyjanku potasowego tworzący po pewnym czasie roztwór ciemnoczerwony. Z roztworu tego wykrystalizowuje cyjano- kobaltyn potasowy, K4[Co(CN)6], w postaci fioletowych kryształów. Sól ta jest analogiczna do cyjanożelazinu, jednak znacznie łatwiej ulega utlenieniu na odpowiednią sól kobaltową. Następuje ono samorzutnie w podwyższonej temperaturze kosztem tlenu z powietrza, a w razie wyłączenia dostępu powietrza — przez rozkład wody z wydzieleniem wodoru.

Read More

Szkolenia z negocjacji to wiedza i praktyka

Szkolenia z negocjacji to podstawa. Niejedna osoba chce taką wiedzę posiąść, aby móc pracować w handlu oraz innych dziedzinach. Klienci chcą taką wiedzę mieć. Codziennie można pouczyć się i zdobyć wiele informacji. Niejedna osoba dzięki tej wiedzy ma pracę w handlu. Negocjcacje są różne, mogą prowadzić do porażki obu stron lub ich zwycięstwa. Wiele osób ma zamiar bazować na negocjacjach, aby zarabiać pieniądze. Ich wysoka jakość to coś bardzo ważnego, wyjątkowego i bezcennego. Klienci chcą zarabiać, a negocjowanie to ważna wiedza. Można negocjować intuicyjnie, lecz znajomość technik negocjacji jest ważna i ma na pewno cel oraz sens. Klienci chcą zarabiać, zyskać to, co najlepsze, najcenniejsze i najważniejsze...

Read More

Lekcje angielskiego przez skype

Skype to nowoczesny komunikator internetowy, potrzebny wielu osobom do porozumiewania się i zdobywania wiedzy. Nauka tego jężyka przez Skype to podstawa, warto o tym pamiętać i korzystać z tego rodzaju możliwości. Wiele osób chce komunikować się przez Skype, bo to dla nich ważna sprawa. Jednak nauka języka przez Skype na pewno będzie pomocna. Niejedna osoba chce kontaktować się z lektorem nawet kilka razy w tygodniu, korzystając z tego rodzaju komunikatora. To dobre rozwiązanie oraz sensowne działanie. I na tym na pewno nie należy poprzestawać. Skype jest dobrym modelem oraz rozwiązaniem stosowanym nieustannie. Niejedna osoba ma zamiar przez Skype się komunikować oraz dbać o różnorodne możliwości. Taka możliwość komunikowania jest podstawą. Oby było tak zawsze...

Read More

Szkoła językowa w Warszawie

W Warszawie jest kilkadziesiąt szkół językowych. Z dnia na dzień powstają kolejne. Są to miejsca oferujące możliwości i dające wiele dobrego. To szkoły pełne kursów na różnym poziomie. Oferują szkolenia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Niejedna osoba ma zamiar podnosić kwalifikacje podczas takiego kursu. Języki obce to w naszych czasach podstawa. Bez nich nie ma mowy o podnoszeniu kwalifikacji. Gdy już jednak kwalifikacje uda się podnieść. Nie ma mowy o tym, że jest to wiedza bezcenna. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ kwalifikacje są potrzebne, a kompetencje językowe należą do najważniejszych na świecie. Bez nich żadna osoba nie poradzi sobie w życiu. To ważna sprawa. Klienci mają zamiar podnosić kompetencje i kwalifikacje, bo to dla nich najważniejsza sprawa w życiu...

Read More

Szkoła języków obcych w Warszawie

Cudzoziemców w Polsce jest coraz więcej. Przyjeżdżają z całego świata. Wrocław przyciąga szerokie spektrum handlowców, pozwala im zarabiać i czerpać zadowolenie z ich pracy. Osoby chętne do pozostania w Polsce powinny uczyć się języka polskiego. Bez znajomości języka ojczystego Polaków nie znajdą dobrej pracy, będą musieli pracować na zmywaku i sprzątać. Znajomość języka jest przepustką do dobrej pracy oraz potencjalnej zawodowej kariery. Na pewno warto zainwestować w taki kurs, który jest bezcennym źródłem wiedzy oraz umiejętności. Wiele osób chce uczyć się języka, poświęca na to wieczory i weekendy, wiedząc, że to świetna sprawa. Języka polskiego uczą się Ukraińcy, Białorusini, Rosjanie, Francuzi, Niemcy, Włosi – wszyscy ci, którzy mają zamiar pozostać w Polsce...

Read More

Studia w Anglii

Studiowanie w Anglii jest nieodzowne. Studia w tym kraju dają wiele możliwości rozwojowych. Coraz więcej osób takie studia chętnie podejmuje. Dzisiaj wiele osób studiuje, czerpiąc radość z doskonalenia wiedzy. Jest to znakomita sprawa i wielkie wyzwanie. Nie ma powodu, aby zwlekać z podjęciem studiów. W Anglii można studiować wszelkie kierunki: filologie, prawo, pedagogikę, psychologię, studia inżynierskie. Kierunków jest mnóstwo, a do studenta należy wybór. Niejedna osoba może takie studia podjąć, dla własnego dobra oraz zadowolenia. Wysoka jakość studiów to na pewno podstawa, na tym należy bazować oraz koncentrować się w pełni. Dzisiaj studenci chcą po 3-5 latach zostać w Anglii, podjąć tam pracę. Angielskie studia to podstawa, nie ma powodu, aby zrezygnować ze studiów tego rodzaju...

Read More

Równowaga w układzie żelazo-węgiel cz. II

Maksymalna zawartość węgla w stopie z Y”ferrytem (w austenicie), wynosząca w temperaturze eutektycznej 1,7%, maleje ze spadkiem temperatury wzdłuż krzywej HL. Podczas oziębiania austenitu o dużej zawartości węgla wydziela on, więc część węgla pod postacią cementytu, Z drugiej strony obecność węgla w auste- recie (y-ferrycie) obniża temperaturę jego przem any w a-ferryt, który może tworzyć kryształy mieszane tylko z bardzo nieznaczną zawartością węgla. Zależność temperatury przemiany y-a od zawartości węgla przedstawia krzywa CL. Punkt L (0,26% C, 728°C), w którym przecinają się krzywe HL i CL, przedstawia warunki współistnienia austenitu z a-ferrytem i cementytem. Aust:nit o zawartości 0,860/0 C, oziębiony poniżej 728°C, zamienia się na drobno krystaliczną mieszaninę (weutektoid’') a-ferrytu i cementytu, zwaną perlitem. W stopach uboższych w węgiel po oziębieniu wystąpi ponadto «-ferryt, w bogatszych — cementyt.

Read More

Związki chromawe i chromowe cz. II

Zarówno wyglądem (poza barwą), jak i ogólnym zachowaniem wodorotlenek chromowy całkowicie przypomina wodorotlenek glinowy (§ 277). Jest więc w wodzie prawie nierozpuszczalny, łatwo natomiast tworzy roztwory koloidowe. Świeżo strącony osad łatwo rozpuszcza się w kwasach, tworząc sole chromowe. Po staniu przez czas jakiś w zetknięciu z roztworem macierzystym żel wodorotlenku chromowego ulega „starzeniu się” i rozpuszcza się w kwasach już o wiele trudniej.

Read More

Występowanie i własności – mangan

Mangan należy do pierwiastków pospolitych. Stanowi on 0,085°/o dostępnej badaniu materii, zajmując wśród innych pierwiastków czternaste miejsce (tabl. 1, § 6). Najpospolitszym związkiem manganu jest dwutlenek, MnCb, występujący w olbrzymich ilościach w niektórych krajach, przede wszystkim w ZSRR (na Kaukazie i nad dolnym Dnieprem), w Indiach, Ghanie (Afryka równikowa), w Afryce Południowej, w Brazylii. Mangan zawarty jest również w wielu innych minerałach towarzyszących zwykle rudom żelaznym o analogicznym składzie. Należą tu braunit MnjCJj, manganit MnO(OH), hausmannit MnO/,, rodo- chrozyt albo szpat manganowy MnCO:i i rodonit, będący krzemianem manganawym, MnsjSip.O.)]- '

Read More

Występowanie i własności – mangan cz. II

W zwartych blokach jest odporniejszy od żelaza na działanie czynników atmosferycznych i tylko powierzchniowo pokrywa się barwnym nalotem tlenków w stanie rozdrobnionym natomiast łatwo ulega utlenieniu. Fluor i chlor działają na mangan energiczne już w zwykłej temperaturze. Powyżej 1200°C spala się on również w azocie tworząc azotek, MnNi. Łączy się też bezpośrednio z innymi niemetalami, jak fosfor, węgiel, siarka, krzem i bor.

Read More