Występowanie i własności – mangan

Mangan należy do pierwiastków pospolitych. Stanowi on 0,085°/o dostępnej badaniu materii, zajmując wśród innych pierwiastków czternaste miejsce (tabl. 1, § 6). Najpospolitszym związkiem manganu jest dwutlenek, MnCb, występujący w olbrzymich ilościach w niektórych krajach, przede wszystkim w ZSRR (na Kaukazie i nad dolnym Dnieprem), w Indiach, Ghanie (Afryka równikowa), w Afryce Południowej, w Brazylii. Mangan zawarty jest również w wielu innych minerałach towarzyszących zwykle rudom żelaznym o analogicznym składzie. Należą tu braunit MnjCJj, manganit MnO(OH), hausmannit MnO/,, rodo- chrozyt albo szpat manganowy MnCO:i i rodonit, będący krzemianem manganawym, MnsjSip.O.)]- '

W niewielkich ilościach występuje też mangan w organizmach żywych i zostało stwierdzone, że jest on składnikiem niezbędnym dla ich normalnego rozwoju. Nie udało się natomiast wyjaśnić, na czym polega rola manganu w organizmie.

Czysty mangan otrzymuje się najlepiej na drodze aluminotermicz- nej, tzn. przez redukcję jego tlenków glinem (§ 275). Redukcja tlenków węglem prowadzi do powstawania węglików. Jednakże dla otrzymania stopów manganu z żelazem (§ 408), mających nierównie większe znaczenie niż czysty mangan, przerabia się rudy manganowe w wielkim piecu razem z rudami żelaza.

Mangan jest metalem o połysku białym z odcieniem różowym, gęstością i wyglądem zewnętrznym przypomina żelazo. Topi się jednak w temperaturze znacznie niższej i jest od żelaza twardszy i kruchszy. Tworzy kilka odmian alotropowych o bardzo złożonej, jemu tylko właściwej budowie sieci przestrzennej.

Leave a Reply