Kod, Rh – ciąg dalszy

Otrzymano też kilka siarczków rodu. Od tlenku Rh2Og wywodzą się proste sole rodowe. Spośród nich chlorek RhCl3 występuje w dwóch odmianach: bezwodnej czerwono- brunatnej, nierozpuszczalnej w wodzie, otrzymywanej przez bezpośrednie działanie chloru na metal, i uwodnionej o wzorze RhCl3 4H20, rozpuszczalnej. Siarczan Rh2(S04)s z siarczanami kationów jednowarto- ściowych (K+, Rb”, Cs3, NH4, TL) tworzy ałuny izomorficzne z ałunami innych kationów trójwartościowych. Obok tej prostej, żółtej odmiany siarczanu rodowego znana jest jeszcze odmiana czerwona, mająca budowę kompleksową i nie tworząca ałunów.

Znane są też liczne sole zespolone trójwartościowego rodu zarówno takie, w których kation Rh3– przyłącza koordynacyjnie grupy atomów elektrycznie obojętne, np. [Rh(NH3)f]X:! („rodiaki”), jak również takie, które zawierają rod jako składnik kompleksowego anionu, np. MRhCle]. We wszystkich prawie związkach zespolonych atom rodu przyłącza koordynacyjnie sześć innych atomów lub grup atomowych. W ogólnym zachowaniu związki zespolone rodu przypominają odpowiednie związki chromu, a zwłaszcza kobaltu, który w układzie okresowym stoi bezpośrednio nad rodem. Niektóre z nich, jak [Rh(NH3)5Cl]CI2, jako trudno rozpuszczalne w wodzie, mogą być wykorzystane do oddzielania rodu od innych platynowców.

Leave a Reply