Proste sole manganu trójwartościowego

W postaci uwodnionej tlenek manganowy powstaje przejściowo podczas utleniania wodorotlenku manganawego tlenem z powietrza. Również i w przyrodzie spotyka się wodorotlenek, manganowy jako minerał manganit MnO OH, izomorficzny z getytem FeO OH.

Tlenek manganowy poddany działaniu kwasów albo tworzy sole manganawe, wydzielając zarazem dwutlenek mangafiu, albo też przekształca się w odpowiednią sól manganową.

Proste sole manganu trójwartościowego są na ogół nietrwałe. Tak np. chlorek manganowy występuje prawdopodobnie w brunatnym roztworze, powstającym podczas działania stężonego kwasu solnego na dwutlenek manganu na zimno w stanie czystym nie udało się go jednak wyodrębnić. Natomiast siarczan manganowy, Mn2(SO/,)j, otrzymano przez rozpuszczenie tlenku manganowego w średnio stężonym kwasie siarkowym lub przez elektrolizę roztworów MnSO silnie zakwaszonych kwasem siarkowym, Z siarczanami litowców tworzy on ałuny, co dowodzi, że istotnie jest solą manganu trójwartościowego.

Nieco trwalsze są zespolone sole manganowe, jak chloromanganiany, MaIMnClr,] lub cyjanomanganiany Mt[Mn(CN)(i], izomorficzne z cyjano- żelazianami.

Fiołkowe zabarwienie, jakie związki manganu nadają perle boraksowej lub fosforanowej podczas stapiania w płomieniu utleniającym, pochodzi od tworzących się przy tym soli manganowych. Reakcja ta może być wykorzystana w analizie jakościowej.

Leave a Reply