Redukcja tlenków żelaza – kontynuacja

Ażeby redukcja tlenku żelazowego na metal w czasie zetknięcia gazowego CO z rudą przebiegała możliwie całkowicie w myśl równania sumarycznego (I) w kierunku z lewa na prawo, stosować trzeba znaczny nadmiar CO. Wskutek tego opuszczające wielki piec gorące gazy (gazy wielkopiecowe) zawierają jeszcze dość znaczne ilości CO (24%) obok azotu (60%), C02 (12%) i niewielkich ilości wodoru i metanu. Temperatura ich wynosi około 200—250°C. Po oczyszczeniu w odkurzaczu wykorzystuje się je częściowo jako paliwo do napędu motorów poruszających pompy, tłoczące powietrze do dysz, częściowo zaś do podgrzewania tego powietrza. W tym drugim celu gazy wielkopiecowe miesza się z określoną ilością powietrza i spala w specjalnych aparatach skonstruowanych przez Co w per a (rys. 164) i stąd nazywanych krótko „cowperami”. „Cowper” jest to cylinder żelazny, zakończony kopułą, wewnątrz wyłożony cegłą ogniotrwałą. Przez całą jego wysokość przechodzi z jednej strony kanał pionowy, pozostała część wnętrza wypełniona jest kratą z cegły ogniotrwałej. Spalanie gazu wielkopiecowego następuje w konale, gorące zaś gazy spalinowe, przeciągając przez tę kratę oddają jej swoje ciepło. Gdy cegły ogrzeją się już dostatecznie, kieruje się gaz wielkopiecowy do innego cowpera, przez gorący zaś cowper przepuszcza się powietrze idące do dysz. W ten sposób nagromadzone w cowperze ciepło zostaje zawrócone do pieca. Po oziębieniu cowpera pierwszego znów kieruje się doń gaz wielkopiecowy, powietrze zaś przeciąga przez cowper drugi itd. W ten sposób przy każdym wielkim piecu funkcjonować powinna na przemian co najmniej jedna para cowperów (zwykle jest ich dwie lub trzy).

Wprawienie w ruch wielkiego pieca jest czynnością bardzo skomplikowaną. Toteż raz uruchomiony, pracuje on bez przerwy przez kilka lat. Działanie pieca musi być stale kontrolowane. Kontrola polega głównie na obserwacji temperatury w różnych częściach pieca, gdyż wpływa ona w sposób decydujący na przebieg poszczególnych stadiów procesu wielkopiecowego. Pewne wskazówki daje też analiza gazów wielkopiecowych.

Leave a Reply