Ren, Re – rozwinięcie

Wyodrębnienie metalu odbywa się poprzez szereg skomplikowanych operacji, prowadzących do powstawania lotnego siedmiotlenku Re207, który następnie poddaje się redukcji w strumieniu wodoru w 1000°C. Otrzymuje się metal biały, z wyglądu podobny do platyny, bardzo ciężki (d = 20,9 g/cm3) i trudno topliwy (tt. = 3170°C). W stanie zupełnie czystym jest stosunkowo miękki i ciągliwy. Metal techniczny wyróżnia się jednak dużą twardością.

W zwartych blokach ren ulega działaniu tlenu z powietrza dopiero powyżej 1000cC. W stanie rozdrobnionym utlenia się w strumieniu tlenu już po nieznacznym ogrzaniu, a w wilgotnym powietrzu — nawet w zwykłej temperaturze. Powstaje przy tym siedmiotlenek, Re207, lub wywodzący się od niego kwas nadrenowy, HRe04. Również kwasy azotowy i stężony siarkowy rozpuszczają ren, utleniając go na kwas nadrenowy.

Duża twardość renu spowodowała stosowanie go do wyrobu ostrzy wiecznych piór. Również dodatek renu do platyny w ilości do 5°/o znakomicie polepsza jej wytrzymałość mechaniczną. Użyciu stopów platyny z renem do wyrobu tygli i innych narzędzi, przeznaczonych do pracy w wysokich temperaturach (np. termoelementów), stoi na przeszkodzie łatwość utleniania się renu i przechodzenia w lotny Re2C>7.

Wartościowość, z jaką ren występuje w związkach, jest podobnie różnorodna jak u manganu. Związki renu siedmiowartościowego trwałością znacznie przewyższają inne, wywodzące się od niższych stopni utlenienia. Spośród tych stosunkowo trwały jest stopień czwarty.

Siedmiotlenek, Re207, powstaje przez bezpośrednie łączenie pierwiastków w wyższej temperaturze jako żółta substancja krystaliczna, topiąca się w 2203C i już poniżej tej temperatury odznaczająca się dość dużą prężnością pary, tak iż może być przesublimowana. Łatwo rozpuszcza się w wodzie, tworząc kwas nadrenowy, HRe04, odpowiadający kwasowi nadmanganowemu. Podobnie jak ten drugi, HReC>4 jest kwasem mocnym, znanym jedynie w roztworze. Od kwasu nadmanganowego różni się brakiem zabarwienia, i to zarówno sam kwas, jak i jego sole, zwane nadrenianami.

Leave a Reply