Występowanie, otrzymywanie i własności wolframu cz. II

Przeważna część produkcji wolframu zużywana jest do wytwarzania specjalnego gatunku stali o dużej twardości i wytrzymałości (§ 410). Inne stopy wolframu („widia”, „stellit”, § 418) dzięki swej twardości używane są zamiast diamentów do wyrobu ostrzy do cięcia szkła, świdrów górniczych itp.

Duże znaczenie ma też zastosowanie wolframu do wyrobu drucików w elektrycznych lampach żarowych. Inne materiały, jak węgiel, platyna, osm, tantal, stosowane poprzednio do tego celu, zostały obecnie całkowicie wyrugowane przez wolfram. Wskutek wyższej temperatury topnienia i mniejszej prężności pary wolfram może bowiem być ogrzany do znacznie wyższych temperatur, dzięki czemu znacznie większa część doprowadzonej energii zostaje wy promieniowana w postaci światła. Wolfram ulega też w znacznie mniejszym stopniu rozpyleniu niż inne metale. Nie bez znaczenia jest również fakt, że opór elektryczny wolframu, w 0°C niecałe 4 razy większy od oporu srebra, po ogrzaniu do 2000°C wzrasta przeszło czternastokrotnie.

Przeszkodę w stosowaniu wolframu do fabrykacji żarówek stanowiła przez czas jakiś trudność otrzymania drucików dostatecznie cienkich i nie kruchych. Trudność tę udało się przezwyciężyć w ten sposób, że sproszkowany wolfram miesza się z odpowiednim lepiszczem i kilku procentami dwutlenku toru na masę plastyczną, którą drogą przeciskania przez wąskie otwory wyciąga się w cienkie nici, Nici te, które są jeszcze dość kruche, przesuwa się następnie przez niewielką przestrzeń, ogrzaną do około 2500°C. W tej wysokiej temperaturze następuje rekrystalizacja wolframu i nić przemienia się w pojedynczy kryształ o długości nieraz wielu dziesiątków metrów odznaczający się dużą giętkością i wytrzymałością, których nie traci nawet po dłuższym żarzeniu.

Również i zwarty wolfram, otrzymany przez intensywne kucie rozżarzonych sztabek ze sprasowanego proszku metalicznego, może być wyciągnięty w druty dostatecznie cienkie. Służące do tego otworki, wobec dużej twardości metalu, muszą być wyborowane w diamencie lub innym materiale o zbliżonej twardości

Leave a Reply