Związki wanadu cz. II

Siarczan wanadawy krystalizuje z wody jako siedmiohydrat VSO/, 7H2G izomorficzny z siarczanem żelazawym. Z siarczanami litowców i amonu tworzy on sole podwójne M2SO/f VSCb,. 6H20, nieco trwalsze od soli prostych. Znana jest też zespolona sól cyjankowa K/jyCNja] 3H20, odpowiadająca cyjanożelazinowi.

Trójtlenek wanadu, lOO, powstający przez redukcję pięciotlenku węglem lub wodorem w niezbyt wysokiej temperaturze, jest również czarnym proszkiem krystalicznym, (układ romboedryczny) bardzo trudno topliwym.

Wodorotlenek, V(OH):i, strąca się jako ciemnozielony bezpostaciowy osad po dodaniu mocnej zasady lub amoniaku do roztworu soli trójwartościowego wanadu. Osad nadzwyczaj łatwo ulega utlenieniu.

Chlorek, VCl3, powstaje przez rozkład termiczny czterochlorku w postaci połyskujących łusek fiołkoworóżowych rozpuszczalnych w wo- dzie. Roztwory soli trójwartościowego wanadu mają barwę zieloną w czystej wodzie ulegają częściowej hydrolizie. Chlorek, bromek i jodek krystalizują z roztworu w postaci sześciohydratów. Fluorek, otrzymywany przez rozpuszczenie wodorotlenku w kwasie fluorowodorowym, wydziela się jako ciemnozielony, krystaliczny trójhydrat VF3 3H20. Z fluorkami litowców tworzy on sole zespolone o składzie MifVFj] i M3[VF6j. ‘

Siarczan wanadowy, ValSOa, w stanie bezwodnym tworzy żółty proszek rozpuszczalny w wodzie, alkoholu i eterze. Z kwasem siarkowym tworzy związek HV(SO/,)2 6H20, z siarczanami zaś metali jednowartościowych — dwa szeregi soli podwójnych: MVfSCb,)-! ' 6H20 i MV(SO/|)2 12H20. Sole drugiego szeregu należą do grupy ałunów. Sole wanadowe, podobnie jak i wanadawe, działają silnie redukująco.

Leave a Reply