Związki złotawe – ciąg dalszy

Odwrotnie, chlorozłociany ogrzewane w stanie stałym, przechodzą w chlorozłociny. Stały chlorek złotawy przyłączać może tlenek węgla oraz amoniak (ten drugi w ilościach do 12 cząsteczek NH, na cząsteczkę AuCl).

Bromek złotawy, AuBr, na ogół zupełnie podobny do chlorku, jest jeszcze wrażliwszy na działanie wody i ogrzewanie. Jodek złotawy, AuJ, tworzy się podczas ogrzewania pierwiastków w zalutowanej rurze przez 4 miesiące do 120″C w postaci żółtych kryształów układu tetragonalnego. Powstaje też w wielu reakcjach związków zlotowych zamiast bardzo nietrwałego jodku zlotowego. Podczas ogrzewania rozkłada się jeszcze łatwiej niż AuCl i AuBr. Na wodę natomiast nie jest tak wrażliwy, prawdopodobnie wskutek mniejszej rozpuszczalności.

Wywodzące się od niego jodozlociny M[AuJ2] są mniej trwałe od analogicznych związków chloru i bromu. Cyjanek złotawy, AuCN, najlepiej otrzymać przez działanie kwasem solnym na zespolone cyjanozłociny: K[Au(CN)s] + HCI = AuCN + KCH ! IICN. '

Tworzy żółtą substancję krystaliczną nierozpuszczalną w wodzie i nie ulegającą rozkładowi pod jej działaniem. Z cyjankami litowców tworzy łatwo rozpuszczalne związki zespolone (cyjanozłociny), o znaczeniu których do otrzymywania złota była już mowa w § 337. Jak wykazały badania struktury cyjanozłocinów promieniami X, grupy cyjanowe połączone są z atomem złota poprzez atom C.

Po dodaniu KOH do roztworu bromozłocinu potasowego strąca się eiemnofiołkowy osad, stanowiący prawdopodobnie wodorotlenek złotawy, AuOH: K[AuRr2] A KOH = 2KBr + AuOH.

Jest on w wodzie nierozpuszczalny, tworzy z nią natomiast roztwory koloidowe barwy indygowoniebieskiej. Podczas ogrzewania w stanie stałym traci nie tylko wodę, ale i tlen. Istnienie więc tlenku złotawego, Au-jO wydaje się wątpliwe.

Siarczek złotawy, AuS, otrzymać można przez zakwaszenie roztworu cyjanozłocinu nasyconego uprzednio gazowym siarkowodorem. Powstaje wówczas brunatnoezarny osad nierozpuszczalny w wodzie ani w kwasach i łatwo tworzący roztwory koloidowe. Z siarczkami litowców tworzy rozpuszczalne tiozłociny M[AuS] i MI[AuS2], które pod działaniem kwasów wydzielają z powrotem siarczek złotawy, wywiązując przy tym siarkowodór.

Leave a Reply