Równowaga w układzie żelazo-węgiel cz. II

Maksymalna zawartość węgla w stopie z Y”ferrytem (w austenicie), wynosząca w temperaturze eutektycznej 1,7%, maleje ze spadkiem temperatury wzdłuż krzywej HL. Podczas oziębiania austenitu o dużej zawartości węgla wydziela on, więc część węgla pod postacią cementytu, Z drugiej strony obecność węgla w auste- recie (y-ferrycie) obniża temperaturę jego przem any w a-ferryt, który może tworzyć kryształy mieszane tylko z bardzo nieznaczną zawartością węgla. Zależność temperatury przemiany y-a od zawartości węgla przedstawia krzywa CL. Punkt L (0,26% C, 728°C), w którym przecinają się krzywe HL i CL, przedstawia warunki współistnienia austenitu z a-ferrytem i cementytem. Aust:nit o zawartości 0,860/0 C, oziębiony poniżej 728°C, zamienia się na drobno krystaliczną mieszaninę (weutektoid’’) a-ferrytu i cementytu, zwaną perlitem. W stopach uboższych w węgiel po oziębieniu wystąpi ponadto «-ferryt, w bogatszych — cementyt.

Read the rest of this entry »

Związki chromawe i chromowe cz. II

Zarówno wyglądem (poza barwą), jak i ogólnym zachowaniem wodorotlenek chromowy całkowicie przypomina wodorotlenek glinowy (§ 277). Jest więc w wodzie prawie nierozpuszczalny, łatwo natomiast tworzy roztwory koloidowe. Świeżo strącony osad łatwo rozpuszcza się w kwasach, tworząc sole chromowe. Po staniu przez czas jakiś w zetknięciu z roztworem macierzystym żel wodorotlenku chromowego ulega „starzeniu się” i rozpuszcza się w kwasach już o wiele trudniej.

Read the rest of this entry »

Występowanie i własności – mangan

Mangan należy do pierwiastków pospolitych. Stanowi on 0,085°/o dostępnej badaniu materii, zajmując wśród innych pierwiastków czternaste miejsce (tabl. 1, § 6). Najpospolitszym związkiem manganu jest dwutlenek, MnCb, występujący w olbrzymich ilościach w niektórych krajach, przede wszystkim w ZSRR (na Kaukazie i nad dolnym Dnieprem), w Indiach, Ghanie (Afryka równikowa), w Afryce Południowej, w Brazylii. Mangan zawarty jest również w wielu innych minerałach towarzyszących zwykle rudom żelaznym o analogicznym składzie. Należą tu braunit MnjCJj, manganit MnO(OH), hausmannit MnO/,, rodo- chrozyt albo szpat manganowy MnCO:i i rodonit, będący krzemianem manganawym, MnsjSip.O.)]- ‚

Read the rest of this entry »

Występowanie i własności – mangan cz. II

W zwartych blokach jest odporniejszy od żelaza na działanie czynników atmosferycznych i tylko powierzchniowo pokrywa się barwnym nalotem tlenków w stanie rozdrobnionym natomiast łatwo ulega utlenieniu. Fluor i chlor działają na mangan energiczne już w zwykłej temperaturze. Powyżej 1200°C spala się on również w azocie tworząc azotek, MnNi. Łączy się też bezpośrednio z innymi niemetalami, jak fosfor, węgiel, siarka, krzem i bor.

Read the rest of this entry »

Hafn, Hf – ciąg dalszy

Wobec dużego podobieństwa chemicznego hafnu do cyrkonu rozdzielenie tych pierwiastków nastręcza dość duże trudności. Początkowo przeprowadzano je przez frakcyjną krystalizację fluorosoli, które pierwiastki te tworzą z potasem lub amonem. Sól (NH/JalHfFel jest mianowicie nieco łatwiej rozpuszczalna niż odpowiednia sól cyrkonowa. Przeciwnie, spośród tlenochlorków MOCh łatwiej rozpuszcza się sól cyrkonowa. Obecnie wykorzystuje się dla rozdzielenia tych pierwiastków ich selektywną adsorpcję przez odpowiednie jonity lub też ekstrakcję azotanu cyrkonu z roztworu kwasu azotowego przez mieszaninę fosforanu trójbutylowego, (CiH.iPCb, (60%) z heptanem, C7H14 (40%).

Read the rest of this entry »

Najwyższy chlorek

W literaturze spotyka się też wzmianki o tlenkach jeszcze niższych, które jednak są mało zbadane. Z siarką ren tworzy dwa związki, ReS2 i Re2S7. Pierwszy z nich jest znacznie trwalszy i powstaje przez bezpośrednie łączenie pierwiastków, jako czarne blaszki układu heksagonalnego, nierozpuszczalne ani w kwasach, ani w zasadach.

Read the rest of this entry »

Azotek tytanu

Mocne zasady strącają z roztworów soli Ti31′ ciemnobrunatny bezpostaciowy osad wodorotlenku Ti(OH)3. Otrzymano też i tlenek Ti203, redukując Ti02 wodorem około 1000°C (ciemnofiołkowy proszek krystaliczny),

Read the rest of this entry »

Cyjanek potasowy

Cyjanek potasowy strąca z roztworów soli kobaitawych osad o składzie CO(CN)2 2H20, nierozpuszczalny w wodzie ani w rozcieńczonych kwasach, z nadmiarem cyjanku potasowego tworzący po pewnym czasie roztwór ciemnoczerwony. Z roztworu tego wykrystalizowuje cyjano- kobaltyn potasowy, K4[Co(CN)6], w postaci fioletowych kryształów. Sól ta jest analogiczna do cyjanożelazinu, jednak znacznie łatwiej ulega utlenieniu na odpowiednią sól kobaltową. Następuje ono samorzutnie w podwyższonej temperaturze kosztem tlenu z powietrza, a w razie wyłączenia dostępu powietrza — przez rozkład wody z wydzieleniem wodoru.

Read the rest of this entry »

Szkolenia dla firm Warszawa – Nagroda dla pracowników

Docenianie pracowników to podstawa, a szkolenia dla firm w Warszawie mogą być najlepszą nagrodą

Nagradzanie pracowników którzy są bardzo zaangażowani w życie firmy, bardzo często jest dodatkową motywacją dla innych. Szkolenia dla firm Warszawa, to praktycznie doskonały przykład takiej nagrody, ponieważ

szkolenia dla firm Warszawa

, nie tylko zwiększają umiejętności naszych pracowników, ale również ich prywatne CV, więc bardzo chętnie będą się oni starać żeby mieć możliwość odbycia takiego szkolenia dla firm Warszawa. Kilkudniowe, lub nawet dwudniowe szkolenia, mogą być również świetną integracją dla pracowników, a jak wiadomo dobre kontakty między pracownikami firmy są bardzo ważne, ponieważ dzięki temu będą chętniej sobie pomagać w pracy. Weźmy to pod uwagę, jeśli jednak zdecydujemy się na korzystanie z oferty szkolenia dla firm Warszawa oraz podczas ustalania wszystkich szczegółów z pracownikami firmy, którzy będą organizować dla nas wydarzenie.

Ośrodek szkolenia kierowców Kraków – najlepsze kursy

Ośrodek szkolenia kierowców w Krakowie to najlepsze kursy.

To oczywiste, ze zawsze szukamy dla siebie jak najlepszych rozwiązań oraz jak najlepszych kursów czy szkoleń, aby osiągać na danym polu jak najlepsze wyniki – to naturalne. W kwestii szkolenia się z jazdy samochodem najlepiej wypada ośrodek szkolenia kierowców Kraków, o czym mogą świadczyć nie tylko moje pozytywne doświadczenia, ale również opinie znajdujące się w Internecie, które jak mniemam nie kłamią ze względu na wolność wypowiadania swoich myśli właśnie w tym miejscu. Jestem przekonana więc, że najlepszy wybór w kwestii takich kursów to właśnie ośrodek szkolenia kierowców Kraków. Ponadto

ośrodek szkolenia kierowców Kraków

oferuje najlepsze ceny za takie kursy w mieście – tego również jestem pewna, ponieważ sprawdziłam wiele innych, podobnych tej, ofert i żadna nie była aż tak dobra jak właśnie ta. Na tym więc opieram swoją opinię o ośrodek szkolenia kierowców Kraków mówiącą, że jest najlepszym ośrodkiem.

Szkolenia BHP Śląsk – najlepsza inwestycja

Szkolenia BHP na Śląsku to najlepsza inwestycja.

Jestem przekonana o słuszności swojej tezy, że o bezpieczeństwo pracowników należy dbać bezwzględnie oraz bezsprzecznie. Nie można zaniedbywać podstawowych elementów zatrudnienia pracowników, takich właśnie jak szkolenia BHP Śląsk. Najlepsze szkolenia BHP moim zdaniem to szkolenia BHP Śląsk dlatego, że są w pełni profesjonalne i wykonywane z pełnym zaangażowaniem. Nie ma według mnie lepszej firmy szkoleniowej niż ta i lepszych szkoleń niż szkolenia BHP Śląsk. To ważne, aby firma wykazywała się maksymalnym profesjonalizmem w tym, co robi, inaczej ich przedsięwzięcia są niewiele warte. Jak się okazuje, wbrew powszechnym opiniom, pracownicy chętnie uczestniczą w

szkolenia BHP Śląsk

, co potwierdza moją tezę o konieczności odbywania takich właśnie szkoleń. Najważniejsze jest, aby pracownik czuł się w pełni przygotowany do nowego stanowiska pracy i by pracodawca miał tego pełną świadomość.

Ośrodek szkolenia kierowców Lublin – najlepsza decyzja

Ośrodek szkolenia kierowców w Lublinie to najlepsza decyzja.

Każdy ma dzisiaj sposobność nauczenia się jazdy samochodem jeśli tylko uda się do odpowiedniego ośrodka szkoleniowego. Odpowiedniego to znaczy takiego, który ma odpowiednie podejście do kursantów, jak na przykład ośrodek szkolenia kierowców Lublin, z którego usług i podejścia do klienta jestem bardzo zadowolona. Moja córka dzięki nim zdała egzamin za pierwszym razem i zawsze powtarzała, że bardzo lubi chodzić na zajęcia z jazdy samochodem. Na tym właśnie będę opierała swoją opinię, że ośrodek szkolenia kierowców Lublin jest najlepszym ośrodkiem szkoleniowym w tym regionie. Mogę jeszcze dodać ze swojej strony, że zawsze sprawdzam pilnie wszystkie opinie w Internecie na temat danego ośrodka czy instytucji, zanim wyślę tam swoją latorośl. Z całą mocą stwierdzam, że

ośrodek szkolenia kierowców Lublin

jest dla każdego doskonałym rozwiązaniem nawet dla tych, którzy sądzą, że jazda samochodem jest dla nich za trudna do nauczenia się.