Inne fluorowce

Tworzy pomarańczowoczerwone kryształy, rozkładające się pod wpływem wody z powrotem na dwuchromian i chlorowodór. Znany jest i dwuchlorek kwasu chromowego, tzw. chlorek chromy 1 u, Cr02Cl2, odpowiadający chlorkowi sulfurylu (§ 159). Najłatwiej otrzymuje się go przez ogrzewanie mieszaniny stałego dwuchromianu i chlorku potasowego lub sodowego ze stężonym kwasem siarkowym.

Powstający w myśl reakcji K2Cr207 + 4KC1 + 3H3S04 = 2 00,01, + 3K2S04 – 3H20 chlorek chromylu oddestylowuje i skrapla się w odbieralniku jako czerwonobrunatna ciecz o gęstości 1,935 g/cm3, zestalającą się w — 96,5°C i wrząca w +117eC. Pod wpływem wody chlorek chromylu ulega hydrolizie na kwas chromowy i kwas solny.

Tworzenie się chlorku chromylu może być wykorzystane jako czuła próba na obecność chlorków. W tym celu badaną substancję stałą miesza się ze stałym dwuchromianem i ogrzewa ze stężonym kwasem siarkowym. Powstający w razie obecności chlorków lotny Cr02Cl2 przeprowadza się do roztworu NaOH, gdzie ulega on hydrolizie na chlorek i chromian sodowy: Cr02Cl2 + 4NaOH = Na2Cr04 – 2NaCl f 2H20 .

Ponieważ chrom mógł przedostać się do odbieralnika tylko w postaci pary chlorku chromylu, więc obecność chromianu w odbieralniku świadczy o obecności chlorku w badanej substancji.

Inne fluorowce tworzą halogenochromiany o wzorze ogólnym MCr03X, spośród halogenków chromylu natomiast poza chlorkiem znany jest tylko fluorek, Cr02F2. Toteż opisana wyżej próba szczególnie nadaje się do wykrywania chlorków obok bromków i jodków.

Przez działanie na pięciotlenek azotu chlorochromianem potasowym, chlorkiem chromylu lub trójtlenkiem chromu otrzymano też azotan chromylu: – 0rO3 4 K205CK)2(1S03)2 . Jest to ciecz z wyglądu podobna do chlorku chromylu. krzepnąca w —70°C, .wrząca w 28—30ŁC. Działa gwałtownie utleniająco i nitrująco.

Leave a Reply