Niższe chlorki tantalu

Z nielicznych związków tantalu, wywodzących się od niższych stopni utlenienia, na uwagę zasługują przede wszystkim chlorki, Pięciochlorek tantalu nie da się zredukować, tak jak NbClg, cynkiem w roztworze kwaśnym. Jednakże ogrzewany do 300cC bez dostępu powietrza, najlepiej wobec sproszkowanego glinu, ulega termicznemu rozpadowi na wolny chlor i trójchlorek: TaClB = Cl2- TaCl3.

Ten reaguje z nierozłożonym pięciochlorkiem dając w reakcji odwracalnej czterochlorek: TaCl3 + TaCl5izi2Ta014. W temperaturach nieco wyższych trójchlorek dysproporcjonuje się na dwuchlorek i pięciochlorek tantalu: – 3TaCl3 = TaClg + 2 TaCL.

Wszystkie niższe chlorki tantalu tworzą w zwykłej temperaturze substancje stałe barwy ciemnozielonej. Czterochlorek ulega pod wpływem wody hydrolizie, przy czym przechodzi częściowo w trójchlorek, a równocześnie wydziela się kwas tantalowy. Trójchlorek rozpuszcza się bez rozkładu w zimnej wodzie z zabarwieniem zielonym. Z roztworu tego mocne zasady strącają kłaczkowaty, ciemnozielony osad wodorotlenku Ta(OH)3, który podczas gotowania z wodą łatwo ulega utlenieniu na kwas tantalowy z równoczesnym wydzieleniem wodoru: Ta(OH)3 + 2 H,0 = Ta(OII)6 + H2 .

Dwuchlorek tantalu jest w wodzie praktycznie nierozpuszczalny, jednakże podobnie jak dwuchlorki chromu i wanadu rozkłada on wodę już na zimno, wydzielając wodór, a sam przechodzi w związek tantalu trójwartościowego.

Leave a Reply