Związki platyny – ciąg dalszy

Osad wodorotlenku platynowego rozpuszcza się zarówno w kwasach, jak i w zasadach. Pod działaniem kwasu solnego następuje wymiana koordynacyjnie związanych grup OH- na aniony Cl- i powstaje kwas czterochlorodwuhydroksoplatynowy, H2[PtCh,(OH)2]. Zasady natomiast tworzą z wodorotlenkiem platynowym sole o wzorze Mi[Pt(OH)o] zwane platynianami (właściwie sześciohydroksoplatynianami), izomorficzne z sześciohydroksoeynianami (§ 255).

Trójtlenek platyny. PtOJ, otrzymano przez anodowe utlenienie silnie chłodzonego roztworu platynianu potasowego w nadmiarze KOH. Osadza się przy tym na anodzie związek o składzie 3PtOa K20, który pod działaniem kwasu octowego przechodzi w czerwonobrunatny trójtlenek, Pt02. Tlenek ten jest bardzo nietrwały. Rozkłada się pod wodą już w zwykłej temperaturze i działa silnie utleniająco.

Siarczki platyny, PtS i PtSL., powstają podczas wprowadzania siarkowodoru do roztworów chloroplatyninów albo chloroplatynianów lub też odpowiednich kwasów jako czarne osady bardzo odporne na działanie takich kwasów, jak HC1, H2SO/, itp,, rozpuszczalne natomiast w roztworach wielosiarczków litowców i amonu. Przez zakwaszenie tych roztworów siarczki platyny zostają z powrotem wytrącone.

Pod działaniem wolnego fluorku na platynę powstaje sześcioflu- o r e k, PtFf„ o tt. 56,7°C i tw. 68°C, obok cztero! luorku, PtFv Ten drugi w połączeniu z fluorkami pierwiastków II grupy tworzy fluoropla- tyniany o wzorze ogólnym MTIPtF(j.

Chlorki platyny powstają przez bezpośrednie łączenie się pierwiastków. Zależnie od temperatury, jeden gramoatom platyny przyłącza od 1 do 4 gramoatomów chloru. Obszary trwałości poszczególnych związków podaje następujące zestawienie:

Leave a Reply